Cena

Cena dopravně psychologického vyšetření:

  • profesionální řidiči 2500 Kč (včetně instruktorů autoškol, řidičů taxi, autobusů, řidičů vozidel s právem přednostní jízdy, atd.) Profesionálním řidičům vydáváme osvědčení o psychické způsobilosti s platností do věku 50-ti let, od 50-ti let vždy na dalších 5 let)
  • řidiči vybodovaní / žádající o navrácení řidičského oprávnění v důsledku uložení zákazu činnosti 2500 Kč 
  • neprofesionální řidiči 2500 Kč – na žádost praktického lékaře, či na vlastní žádost např. před zahájením autoškoly