Podrobné informace

Dopravně psychologické vyšetření

(1) Dopravně psychologickému vyšetření je povinen se podrobovat:

a) držitel řidičského oprávnění skupin C, C+E a C1+E, který řídí nákladní automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo jízdní soupravu, která je složena z nákladního automobilu a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla a jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7 500 kg,

b) držitel řidičského oprávnění skupin D a D+E a podskupin D1 a D1+E, který řídí motorové vozidlo zařazené do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění.

(2) Dopravně psychologickému vyšetření je držitel řidičského oprávnění uvedený v odstavci 1 povinen se podrobit před zahájením výkonu činnosti uvedené v odstavci 1, a dalšímu dopravně psychologickému vyšetření nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let a dále pak každých pět let.

(3) Dopravně psychologickému vyšetření je povinen se podrobit řidič, který žádá o vrácení řidičského oprávnění podle § 123d.

Výpis z registru řidičů o záznamech bodového hodnocení řidiče – potřebujete přinést k vyšetření (max. měsíc starý)

Na základě ustanovení § 123b odst. 4 zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), vydá tento výpis příslušný obecní úřad obce srozšířenou působností. Výpis je vydán na základě ověření totožnosti žadatele, popřípadě na základě plné moci zmocněnci.

Cena tohoto výpisu je 15 Kč za každou i započatou stránku. (viz zákon 634/2004 Sb. o správních poplatcích)

S účinností od 1. ledna 2009 vydá kontaktní místo veřejné správy (tzv. Czech POINT) na žádost řidiče ověřený výstup z centrálního registru řidičů o jeho záznamech bodového hodnocení podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Czech POINTy jsou v současné době rozšířeny na více než 3200 pracovištích, například na obecních a krajských úřadech, vybraných pracovištích České pošty, zastupitelských úřadech, kancelářích Hospodářské komory a také v kancelářích notářů. Pro vyhledání Czech POINTů v konkrétní lokalitě můžete použít interaktivní mapku, která je dostupná na tomto odkazu.

U provozovatelů kontaktních míst veřejné správy (Česká pošta, Hospodářská komora, notářství) se poplatek řídí vnitřními sazebníky jednotlivých organizací – např. výpis získaný na Czech POINTu České pošty stojí 100,- Kč .