Výpis bodového hodnocení řidiče

Výpis z registru řidičů o záznamech bodového hodnocení řidiče

Na základě ustanovení § 123b odst. 4 zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), vydá tento výpis příslušný obecní úřad obce srozšířenou působností. Výpis je vydán na základě ověření totožnosti žadatele, popřípadě na základě plné moci zmocněnci.

Cena tohoto výpisu je 15 Kč za každou i započatou stránku. (viz zákon 634/2004 Sb. o správních poplatcích)

Pro vyhledání příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností je možné využít následující odkaz.

Logo CzechPOINT

S účinností od 1. ledna 2009 vydá kontaktní místo veřejné správy (tzv. Czech POINT) na žádost řidiče ověřený výstup z centrálního registru řidičů o jeho záznamech bodového hodnocení podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Czech POINTy jsou v současné době rozšířeny na více než 3200 pracovištích, například na obecních a krajských úřadech, vybraných pracovištích České pošty, zastupitelských úřadech, kancelářích Hospodářské komory a také v kancelářích notářů. Pro vyhledání Czech POINTů v konkrétní lokalitě můžete použít interaktivní mapku, která je dostupná na tomto odkazu.

U provozovatelů kontaktních míst veřejné správy (Česká pošta, Hospodářská komora, notářství) se poplatek řídí vnitřními sazebníky jednotlivých organizací – např. výpis získaný na Czech POINTu České pošty stojí 69,- Kč (za první stranu).